Ar & Ge konusundaki tecrübelerimiz ve uzman mühendislerimizle birlikte işletmelere, ilgili kurum ve kuruluşlara ( bakanlıklar, Tübitak, Kosgeb vs. ) yapılacak olan Ar&Ge çalışmaları için projelerin hazırlanması ,izlenmesi,kontrolü , raporlanması konularında destek vermekteyiz.

 

Ar&Ge günümüz KOBİleri için sürdürebilirlik ve rekabet edilebilirlik yönlerinden olmazsa olmaz bir durumdur. Yapılan Ar&Ge çalışmaları neticesinde var olan ürünün , üretim yönetiminin ve süreçlerinin iyileştirmesi işletmenin ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet edilebilirliği arttırdığı gibi bunun parelelinde karlılığını da artıran önemli bir faktördür. Bu sebeple işletmelerin AR&GE çalışmalarına bir külfet olarak değil stratejik bir değişim ve dönüşüm faaliyeti olarak bakmalıdır.

işletme büyümesi arasında pozitif yönlü bir ilişkilinin olduğunu bizlere göstermektedir Ar&Ge harcamaları ile işletmenin karlılıktak artışı arasında doğrusal bir ilişki vardır Günümüzde ayakta kalmak isteyen işletmeler Ar&Ge harcamalarına daha fazla kaynak ayırmak durumundadır.

Ülkemizde Ar&Ge çalışmaları işletmelerin gözünü korkutan bir olgudur. Daha da önemlisi işletmeler bu durumu stratejik ve uzun dönemli olarak düşünmek yerine kısa vadeli başka kaynaklara yönelmektedir. Ar&ge çalışmalarına ayrılan kaynağı bir külfet olarak görmektedir. Oysaki günümüzde devletin Ar&Ge çalışmaları için oluşturduğu farklı teşvik sistemleri işletmelerin bu çalışmalar için ayıracağı öz kaynağın fazlasını devlet tarafından karşılanmasını sağlamaktadır.

 

DİĞER HİZMETLERİMİZ

Belgelendirme Hizmeti

İşletmelerinizin ihtiyaç duyacakları ulusal ve uluslararası ( ISO, TSE, CE etc)  belgelendirme süreçlerinizi takip ederek belgele almanıza yardımcı olabiliyoruz.

Labaratuar Hizmeti

Türkiye’deki akredite labaratuarlarda uluslararası geçerliliği olan ürün analizlerinizi yapmanıza yardımcı olabiliriz.

Patent ve Faydalı Model Başvuruları

Bulunan ürün ve hizmetle ilgili yapılacak patent ve faydalı model başvuru metinlerinin ve projelerinin hazırlanması , teknik resimlerinin oluşturulması gibi teknik bilgi ve deneyim gerektiren süreci sizler adına yürütüp başvurunuzu tamamlıyoruz.

Marka tescil Başvuruları

Ülkemizde ulusal ve uluslararası alanlarda markalarınızı tescil etmeniz için gerekli olan çalışmaları sizin adınıza takip edebiliriz.